Znajdź swojego eksperta

Wojciech Włoskowicz

 • magister lingwistyki stosowanej (Uniwersytet Warszawski, 2009); doktor językoznawstwa (Instytut Slawistyki PAN, 2018)

 • Jako językoznawca zajmuję się: - ogólną teorią nazw własnych, - badaniem nazw geograficznych (w szczególności tekstowych i społecznych mechanizmów rozpowszechniania się ich użycia), - teorią i kryteriami [...]

Tagi: , język , poprawność językowa , terminologia , nazwy własne , tłumaczenie,

Mariusz Gogól

 • magister biologii (Uniwersytet Jagielloński, 2011); interdyscyplinarne studia doktoranckie (Uniwersytet Jagielloński, 2015); doktor biochemii (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2016)
 • Biologia / Chemia

 • Badam głównie mechanizmy, które umożliwiają drożdżakowi z gatunku Candida albicans infekcję naszego organizmu. W pracy skupiam się nad charakterystyką jego enzymów oraz białek ściany komórkowej - [...]

Tagi: , infekcje , grzybice , białka , enzymy , biochemia , stan zapalny,

Michał Podgórski

 • Lekarz (Uniwersytet Medyczny w Łodzi, 2014); doktor nauk medycznych (Uniwersytet Medyczny w Łodzi, 2016)
 • Medycyna

 • W zakresie anatomii zajmuję się badaniami zmienności anatomicznych. W dziedzinie radiologii prowadzę liczne badania, głównie z zakresu pediatrii. Poszukuję wczesnych oznak rozwoju miażdżycy. Tworzę metodę badania czynności [...]

Tagi: , radiologia , anatomia , ultrasonografia , rezonans magnetyczny , pediatria ,

Aleksandra Ziembińska-Buczyńska

 • doktor nauk biologicznych (Uniwersytet Łódzki, 2009); doktor habilitowany nauk technicznych (Politechnika Śląska, 2016)
 • Biologia

 • Zajmuję się badaniami złożonych zbiorowisk bakteryjnych w środowisku naturalnym i technicznym (np. układy oczyszczania ścieków, kolumny odsiarczania biogazu itp.). Skupiam się na zależności pomiędzy bioróżnorodnością i [...]

Tagi: , biologia molekularna bakterii , mikrobiologia środowiskowa , bioprodukcja , bioremediacja , biologiczne usuwanie związków azotu,

Jakub Lewicki

 • magister biomedycyny (University of Skövde, Szwecja, 2013). Inżynier biotechnologii (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, 2012)
 • Biologia

 • W swojej pracy staram się stworzyć miniaturowe modele żywego mózgu do badań nad nim. Za pomocą druku przestrzennego chcę wyprodukować fragmenty tkanki nerwowej używając ludzkich komórek macierzystych. Badam różne [...]

Tagi: , medycyna regeneracyjna , inżynieria tkankowa , biodrukowanie , druk 3D , biomateriały , komórki macierzyste ,

Mariana Kozłowska

 • magister chemii (Uniwersytet w Białymstoku, 2013)
 • Chemia

 • W pracy badawczej wykorzystuję modelowanie molekularne i obliczenia za pomocą narzędzi chemii kwantowej do opisu zjawisk i procesów zachodzących na powierzchni materiałów węglowych. Głównym przedmiotem moich badań są [...]

Tagi: , modelowanie molekularne , leki , nanotechnologia , superkomputery , materiały węglowe , chemia fizyczna,

Jakub Milczarek

 • doktor nauk chemicznych (Uniwersytet Jagielloński, 2009)
 • Chemia / Fizyka

 • Zastosowanie metod analitycznych (głównie metod chromatograficznych) w badaniach kryminalistycznych, chemii konserwatorskiej, analizach biotechnologicznych i przemysłowych. Dodatkowo jako Współpracownik (Associate) OPCW [...]

Tagi: , badania kryminalistyczne , chemia konserwatorska , dydaktyka uniwersytecka , badanie mikrośladów , konwencja o zakazie broni chemicznej (CWC) , bezpieczeństwo chemiczne,

Magdalena Babiszewska

 • doktor nauk biologicznych
 • Biologia

 • Obecnie pracuje w projekcie Mleko Mamy + (http://www.mlekomamyplus.iitd.pan.wroc.pl) finansowanym w ramach grantu NCN. W dużym skrócie: szukam odpowiedzi na pytanie, co mogło doprowadzić w naszej ewolucyjnej przeszłości do tego, że mamy [...]

Tagi: , biologia człowieka , ewolucja , antropologia fizyczna , Ewolucja człowieka , inwestycje rodzicielskie , ewolucja języka i muzyki , biologia ewolucyjna , rozwój niemowląt,

Michał Krupiński

 • doktor nauk fizycznych (Instytut Fizyki Jądrowej PAN, 2013)
 • Fizyka

 • Wytwarzam i badam niewidoczne gołym okiem obiekty o wielkości tysiąckrotnie mniejszej niż średnica ludzkiego włosa. W szczególności interesuje mnie jak zachowują się one po umieszczeniu w polu magnetycznym i jak to zachowanie zależy [...]

Tagi: , nanotechnologia , inżynieria materiałowa , fizyka ciała stałego , nanocząstki , magnetyzm , metody eksperymentalne fizyki , technika próżniowa,

Dawid Nidzworski

 • dr nauk biologicznych (Uniwersytet Gdańsk, 2014)
 • Biologia

 • Pracuję nad nowoczesnymi metodami diagnostycznymi oraz [...]

Tagi: , diagnostyka , szczepionki , komercjalizacja,

Łukasz Richter

 • magister inżynier biotechnologii (Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej, 2014)
 • Biologia / Chemia

 • Głównym obszarem moich zainteresowań są bio-inspirowane nanomateriały. Szczególnie interesuje mnie możliwość wykorzystania do ich tworzenia czynników fizykochemicznych (np. pola elektrycznego). Zajmuję się [...]

Tagi: , pole elektryczne , wirusy , bakteriofagi , chemia analityczna , metody detekcji , detekcja bakterii , mikrobiologia , bakterie , chemia powierzchni , fluorescencja,

Szymon M. Drobniak

 • doktor nauk biologicznych (Uniwersytet Jagiellonski, 2012)
 • Biologia / Ekologia / Matematyka / Statystyka

 • Po co organizmom żywym kolor i jak go odbierają? Dlaczego samice wybierają do rozrodu konkretnych samców – i dlaczego czasem ich zdradzają? Jakie są ewolucyjne początki i rola kooperacji? Jak hormony sterują zachowaniem się i [...]

Tagi: , biologia ewolucyjna , genetyka , biologia percepcji koloru , zoologia , statystyka , biologia matematyczna , design i komunikacja,

Jan Paczesny

 • doktor nauk chemicznych (Instytut Chemii Fizycznej PAN, 2012)
 • Chemia

 • Szukam odpowiedzi na wazne [...]

Tagi: , bio-inspirowane nanomaterialy , chemia fizyczna , nanotechnologia , polimery , cienkie filmy,

Tomasz Sulej

 • dr hab nauk biologiczych (Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN, 2014)
 • Biologia

 • Badam płazy tarczogłowe, gady naczelne, gady ssakokształtne i ssaki z triasu. Zajmuję się ich trybem życia, ewolucją i systematyką. Prowadzę wykopaliska głównie w Polsce. Organizowałem ekspedycje na Grenlandię, do Rosji i [...]

Tagi: , czworonogi triasu , paleontologia , wykopaliska , ekspedycje , gady , płazy , trias , ewolucja ,

Dariusz Aksamit

 • magister inżynier Fizyki Technicznej ze specjalnością Fizyka Medyczna (Politechnika Warszawska, 2012)
 • Fizyka

 • Jakie dawki pochłaniają ludzie narażeni zawodowo na promieniowanie jonizujące? Jak skuteczne są terapie izotopowe? Jak udoskonalić obecne detektory promieniowania? Co zrobić w razie dużej awarii [...]

Tagi: , fizyka medyczna , dozymetria , pomiary promieniowania jonizującego , termoluminescencja , wpływ promieniowania na organizmy żywe , radiobiologia , medycyna nuklearna , techniki jądrowe , ochrona radiologiczna , pomiary w sytuacjach awaryjnych,

Alicja Wolny

 • doktor nauk chemicznych (Uniwersytet Wrocławski, 2016)
 • Chemia

 • Badam właściwości dielektryczne materiałów biologicznych. Skupiam się przede wszystkim na tkankach nowotworowych piersi oraz węzłach chłonnych pachowych. Na podstawie właściwości dielektrycznych tkanek [...]

Tagi: , chemia medyczna , fizyka chemiczna , chemia kosmetyków , chemia fryzjerska , onkologia , dietetyka,

Paula Rowińska

 • licencjat z matematyki (Uniwersytet Warszawski, 2015); magister z matematyki planety Ziemia (Imperial College London & University of Reading, 2016)
 • Matematyka / Statystyka

 • Aby zapobiec postępowi globalnego ocieplenia, musimy efektywniej wykorzystywać odnawialne źródła energii. Energia wiatrowa, choć tania i przyjazna środowisku, jest bardzo trudna do prognozowania ze względu na jej zależność od [...]

Tagi: , matematyka , statystyka , modelowanie matematyczne , analiza danych , zmiany klimatu,

Magdalena Richter

 • doktor nauk biologicznych (Polska Akademia Nauk, 2017)
 • Biologia

 • Aktualnie badam mikroskopijne struktury znajdujace sie we wnetrzu naszych komorek - centrosomy. Sa one odpowiedzialne za prawidlowy rozdzial materialu genetycznego w trakcie podzialu komorki. Nadal nie wiemy z jakich elementow zbudowane sa [...]

Tagi: , biologia molekularna , biologia komorki , mikrobiologia , bakterie , wirusy , antybiotykoopornosc , biotechnologia , biologia medyczna,

Justyna Lesiak

 • Doktor nauk ścisłych (Technical University of Munich, 2015)
 • Biologia

 • Specjalizuję się w inżynierii genetycznej i metabolicznej, biologii syntetycznej oraz mikrobiologii.  W realizowanych dotychczas projektach pracowałam nad wykorzystaniem bakterii w potencjalnych terapiach raka (n.p. poprzez inicjowanie [...]

Tagi: , mikrobiologia , inżynieria genetyczna , inżynieria metaboliczna , molekularna , biologia syntetyczna , fermentacja , paliwa , odnawialne źródła energii , terapie rakowe , zdrowie człowieka,

Joanna Kreczko-Kurzawa

 • magister (Uniwersytet Gdański, 2008)
 • Chemia

 • Naukowo interesuję się przede wszystkim peptydami przeciwbólowymi przeciwnowotworowymi. Dodatkowo wykonuję analizy składu i zafałszowań żywności metodami [...]

Tagi: , peptydy , chemia żywności , chromatografia , Peptydy przeciwbólowe i przeciwnowotworowe , leki przeciwgrzybicze , peptydy penetrujące , ślina ludzka jako materiał diagnostyczny , chemia szkliw ceramicznych , system oceny zgodności , uwarunkowania prawne w obrocie chemikaliami,

Anna Lewandowska Ronnegren

 • Licencjat z Biotechnologii (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2011); Diamentowy Grant - doktorat (Karolinska Institutet w Sztokholmie)
 • Biologia

 • Trójwymiarową strukturę i migrację chromatyny zależną od rytmu dobowego", a więc to, jak nasz styl życia wpływa na nasze DNA! Interesuje mnie w jaki sposób DNA porusza się w jądrze komórkowym "po [...]

Tagi: , epigenetyka, , biologia molekularna, , rytm dobowy, , struktura DNA 3D, , fizjologia , nowotworzenie,

Barbara Pietrzak

 • doktor nauk biologicznych (Uniwersytet Warszawski, 2011)
 • Biologia / Ekologia

 • Przede wszystkim, badam wpływ warunków środowiskowych na tempo starzenia się i długowieczność zwierząt. Między innymi, staram się odpowiedzieć na pytanie, jak samo postrzeganie zagrożenia ze strony drapieżnika wpływa na [...]

Tagi: , ekologia , biologia ewolucyjna , behawior , osobowość zwierząt , długowieczność , starzenie się , genomika środowiskowa , hydrobiologia , eutrofizacja , ochrona przyrody,

Adam Zadrożny

 • doktor nauk fizycznych (Narodowe Centrum Badań Jądrowych, 2015)
 • Fizyka

 • Moje główne zainteresowania badawcze leżą na styku astronomii obserwacyjnej astronomii fal grawitacyjnych. Pasjonuje mnie możliwość obejrzenia tego jak niektóre procesy astronomiczne się zaczynają (w zasadzie zajrzenia do ich [...]

Tagi: , Fale Grawitacyjne , Astrofizyka , Systemy Złożone , Obliczenia w Wielkiej Skali,

Klaudia Szklarczyk-Smolana

 • doktor nauk medycznych (Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk, 2016)
 • Biologia / Medycyna / Nauki społeczne

 • Moje badania dotyczą neurobiologicznych podstaw kontroli odpowiedzi organizmu na silny bodziec stresowy. Celem jest wskazanie czynników podatności oraz nowych dróg farmakoterapii chorób związanych z traumatycznym przeżyciem. [...]

Tagi: , mózg , stres , układnerwowy , opioidy , glukokortykoidy , modelezwierzęce , podatnośćnachorobypsychiczne , lęk , uczenie się , pamięć , hormony , geny , leki , zaburzeniapsychiczne,

Wojtek Grabczan

 • Lekarz (Warszawski Uniwersytet Medyczny, 2015)
 • Medycyna

 • [...]

Tagi: , chirurgia ogólna , chirurgia onkologiczna , transplantologia , onkologia , choroby cywilizacyjne , szczepienia , medycyna molekularna,

Anna Kotlińska

 • magister położnictwa (Uniwersytet Jagielloński, 2011)
 • Medycyna

 • Skład mleka kobiecego - szczególnie wpływ zdrowia kobiety na zmienność jej mleka.  Problemy laktacyjne: ból brodawek, problemy związane z ssaniem piersi. Żywienie kobiet karmiących [...]

Tagi: , mleko ludzkie , skład mleka , problemy laktacyjne , anatomia piersi,

Bartosz Walter

 • doktor nauk technicznych (Politechnika Poznańska, 2004)
 • Inżynieria

 • Zajmuję się procesami starzenia się oprogramowania oraz jego "rehabilitacji". Oprogramowanie starzeje się, gdy trudno dostosowuje się do zmian, częściej pojawiają się w nim błędy lub koszt jego leczenia zaczyna szybko rosnąć. [...]

Tagi: , inżynieria oprogramowania , metody programowania , jakość oprogramowania , starzenie się programów , pielęgnacja,

Lidia Stępińska-Ustasiak

 • nauki społeczne, magister
 • Nauki społeczne

 • Badam komunikację i wymianę wiedzy. Interesuje mnie zarówno komunikacja naukowa, między naukowcami, odbywającą się za pośrednictwem czasopism i książek, jak i przepływy wiedzy między nauką a odbiorcami spoza środowiska [...]

Tagi: , socjologia nauki i techniki , media i społeczeństwo , społeczna rola ekspertów , ekspertyzacja , społeczeństwo wiedzy , nauka obywatelska , społeczna rola nauki , współpraca nauki z biznesem,

Anna Wierzbicka

 • doktor nauk leśnych (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, 2011)
 • Biologia / Ekologia

 • Zwierzęta leśne - małe (mechowce, kleszcze) i większe (żywicieli kleszczy - sarny, lisy, jelenie). Stosunek społeczeństwa do gospodarowania przyrodą, ochrony i użytkowania zwierząt. Potrzeby edukacyjne w społeczeństwie [...]

Tagi: , kleszcze , profilaktyka prozdrowotna , las , roztocze , zrównoważony rozwój , edukacja przyrodnicza,

Monika Aksamit-Koperska

 • doktor nauk chemicznych w dziedzinie chemii w konserwacji sztuki/spektroskopii (Uniwersytet Jagielloński, 2015); międzynarodowe studia magisterskie Advanced Spectroscopy in Chemistry (Uniwersytet Jagielloński, Université des Sciences et Technologies, Lille, 2009)
 • Chemia

 • Zajmuje się chemią konserwatorską – obszarem chemii poświęconym konserwacji i przechowywania szeroko rozumianego dziedzictwa kulturowego, od najcenniejszych dzieł sztuki po zasoby biblioteczne. Mój doktorat poświęcony był [...]

Tagi: , chemia konserwatorska , barwniki i pigmenty , tkaniny naturalne: jedwab, wełna , papier i jego trwałość , trwałość materii , trwałość informacji , spektroskopia , percepcja barw , pomiar barwy , chemii analityczna , chemia fizyczna,

Rafał Mostowy

 • doktor nauk biologicznych (ETH Zurich, 2011)
 • Biologia / Fizyka

 • Badam rozwój bakterii chorobotwórczych w naszej populacji. Na choroby zakaźne patrzę z punktu widzenia biologicznego, ekologicznego oraz populacyjnego. Wzięcie pod uwagę tych czynników jest kluczowe do lepszego zrozumienia [...]

Tagi: , ewolucja , epidemiologia , choroby zakaźne , zapalenie płuc , lekooporność antybiotykowa , szczepienia,

Ilona Kotlewska

 • Magister psychologii (Uniwersytet Warszawski, 2012)
 • Biologia / Nauki społeczne

 • Prowadzę badania nad świadomością własnej osoby w oparciu o techniki obrazowania pracy mózgu. Badam w jaki sposób odróżniamy od siebie bliskich przyjaciół i obcych nam ludzi. Próbuję odkryć jak mózg [...]

Tagi: , Anatomia mózgu, , Mózg, , Jaźń, , Neurofizjologia, , Samoświadomość, , Świadomość,

Marcin Zastawnik

 • magister inżynier akustyki (Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie, 2009)
 • Fizyka

 • Badam jak można poprawić dokładność pomiaru współczynnika pochłaniania dźwięku przez materiały (obecnie stosowana metoda jest obarczona błędami) i sprawdzam, czy moje podejście może poprawić tę [...]

Tagi: , akustyka , akustyka wnętrz , akustyka budowlana , adaptacje akustyczne , hałas , laboratoria akustyczne,

Katarzyna Sanak-Kosmowska

 • magister zarządzania (2008), magister psychologii (2010), doktor nauk ekonomiczny w zakresie nauk o zarządzaniu (2017)
 • Nauki społeczne

 • Zajmuję się badaniami wpływu reklamy na konsumentów, zapamiętywaniem reklam i błędami poznawczymi, zachowaniami konsumenckimi online oraz manipulacją. Interesuje mnie również mechanizm wpływu społecznego oraz techniki [...]

Tagi: , neuromarketing, , psychologia zachowań konsumenckich, , psychologia reklamy, , pamięć reklam, , marketing internetowy, , psychologia społeczna,

Maciej Jasiński

 • magister fizyki doświadczalnej i komputerowej (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2011)
 • Fizyka

 • Oddziaływania syntetycznych kwasów nukleinowych z rybosomowym [...]

Tagi: , projektowanie leków , kwasy nukleinowe , symulacje komputerowe , Efekt Mpemby , bioinformatyka,

Piotr Sułkowski

 • doktor habilitowany nauk fizycznych (Uniwersytet Warszawski, 2014)
 • Fizyka

 • Matematyczne aspekty teorii strun i kwantowej teorii pola, m.in. ich związki z teorią węzłów; niezależnie, jako dodatkowa działalność - topologiczne własności [...]

Tagi: , fizyka teoretyczna , fizyka matematyczna , kwantowa teoria pola , teoria strun , teoria węzłów , modele macierzowe , topologiczne własności biomolekuł,

Aleksandra Klemba

 • magister biotechnologii oraz psychologii (Uniwersytet Warszawski, 2009,2013)
 • Biologia / Nauki społeczne

 • Badam sposób w jaki mogą powstawać macierzystopodobne komórki nowotworowe raka jajnika, najbardziej agresywnego z nowotworów ginekologicznych. Ponad 80% pacjentek doświadcza nawrotu choroby w ciągu dwóch lat od [...]

Tagi: , biologia nowotworów , rak jajnika , macierzystopodobne komórki nowotworowe , nanoprzeciwciała , psychoneuroimmunologia , psychoonkologia , profilaktyka przeciwnowotworowa,

Ania Łosiak

 • Doktorin der Naturwissenschaften (Universitat Wien, 2013)
 • Astronomia / Fizyka

 • Zajmuję się geologią planetarną, czyli wykorzystuję wiedzę o naszej własnej planecie i skałach ją tworzących do lepszego zrozumienia innych ciał niebieskich. Zajmuję się wietrzeniem meteorytów pochodzących z asteroidy 4 Vesta na [...]

Tagi: , geologia planetarna , Mars , kratery impaktowe,

Magdalena Kulma

 • doktor nauk biologicznych (Instytut Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego, 2009)
 • Biologia

 • Moje badania są skupione na toksycznych białkach pochodzących z różnych organizmów, oddziałujących z lipidowymi składnikami błony komórkowej komórek zwierzęcych. Badam ich strukturę oraz mechanizm [...]

Tagi: , toksyny , choroby zakaźne , priony , choroby neurodegeneracyjne , immunotoksyny,

Magda Jagielska

 • magister socjologii i psychologii (Uniwersytet Warszawski, 2009, 2011)
 • Nauki społeczne

 • Badam to, w jaki sposób kontrolujemy swoje działania i emocje w zależności od sytuacji i cech [...]

Tagi: , psychologia emocji , psychologia osobowości , samokontrola , emocje i motywacje,

Igor Zubrycki

 • magister inżynier (Politechnika Łódzka, 2012)
 • Inżynieria

 • Intuicyjne sterowanie chwytaków [...]

Tagi: , human-robot interaction , systemy wizyjne , robotyka , soft-robotics ,

Piotr Wasylczyk

 • doktor habilitowany nauk fizycznych (Uniwersytet Warszawski, 2011)
 • Fizyka / Inżynieria

 • Przez wiele lat zajmowałem się projektowaniem i budowanie laserów femtosekundowych wytwarzających niezwykle krótkie impulsy światła o ogromych mocach oraz tym jak zmierzyć czas trwania tak krótkich impulsów [...]

Tagi: , lasery , optyka , inteligentne materiały , robotyka , soft robots , samoloty bezzałogowe , lotnictwo , polityka naukowa ,

Joanna Bagniewska

 • doktor zoologii (Uniwersytet Oksfordzki, 2013)
 • Biologia / Ekologia

 • Zajmuję się ekologią behawioralną, czyli patrzeniem, w jaki sposób zwierzęta zachowują się w swoim środowisku. Interesuje mnie zagadnienie gatunków inwazyjnych, czyli takich, które zostały sprowadzone (przypadkowo lub [...]

Tagi: , zoologia , ekologia , zachowanie zwierząt , ekologia behawioralna , ochrona gatunków,

Tomasz Łuczyński

 • inżynier (Politechnika Warszawska, 2013); Master of Science (Jacobs University Bremen, 2015); PhD in Computer Science ( Jacobs University Bremen 2017)
 • Inżynieria

 • Rozwijam techniki widzenia maszynowego dla robotów podwodnych. Projektuję i programuję układy tworzące trójwymiarowy model otoczenia pod wodą w czasie rzeczywistym. Zajmuje się również korekcją obrazu, np. dla poprawy [...]

Tagi: , robotyka , roboty mobilne , widzenie maszynowe , przetwarzanie obrazu , sztuczna inteligencja , robotyka podwodna , nawigacja robotów , druk 3D , symulacje komputerowe,

Agata Kurzyk

 • magister inżynier (Politechnika Łódzka, 2008)
 • Biologia

 • Wspomaganie procesu odbudowy tkanek i regeneracja ubytków kostnych jest aktualnym problemem badawczym w inżynierii tkankowej. Ogólną strategią inżynierii tkankowej jest użycie biomateriałów służących odbudowującej się [...]

Tagi: , medycynaregeneracyjna , biologiakomórki , komórkimacierzyste , bioimplanty , scaffolds , rusztowania3D , inżynieriatkankowa , stemcells , regenerativemedicine ,

Jakub Bochiński

 • doktor astronomii (The Open University, 2016)
 • Astronomia / Fizyka

 • Naukowo specjalizuję się w poszukiwaniu i badaniu planet poza Układem Słonecznym - szczególnie tych najgorętszych - starając się odpowiedzieć na pytania dotyczące powstawania i rozwoju życia we Wszechświecie. Dodatkowo interesuję [...]

Tagi: , astronautyka , astronomia , planety pozasłoneczne , egzoplanety , loty kosmiczne , teleskopy , edukacja,

Damian Sojka

 • magister biotechnologii (Uniwersytet Śląski w Katowicach, 2013)
 • Biologia / Medycyna

 • Moja praca badawcza obejmuje głównie analizę mechanizmów regulujących ekspresję genów HSPA w warunkach stresowych i wpływu białek HSPA na fenotyp komórek nowotworowych. W ramach swojej pracy badawczej skupiam się [...]

Tagi: , biologia molekularna , biologia medyczna , onkologia , biotechnologia,