Barbara Pietrzak | Rzecznicy Nauki
Znajdź swojego eksperta

Barbara Pietrzak

Barbara Pietrzak

b.pietrzak@uw.edu.pl
 • Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii, adiunkt
Wykształcenie formalne
doktor nauk biologicznych (Uniwersytet Warszawski, 2011)
Gdzie zdobyłam/zdobyłem doświadczenie naukowe?
Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski, adiunkt, od 2011; Max Planck Institute for Demographic Research, Rostock, Niemcy, staż podoktorski, 2011-2013; Environmental Genomics Group, University of Birmingham, Wielka Brytania, współpraca w ramach stażu podoktorskiego, 2013
 • ekologia
 • biologia ewolucyjna
 • behawior
 • osobowość zwierząt
 • długowieczność
 • starzenie się
 • genomika środowiskowa
 • hydrobiologia
 • eutrofizacja
 • ochrona przyrody
Co badam?

Przede wszystkim, badam wpływ warunków środowiskowych na tempo starzenia się i długowieczność zwierząt. Między innymi, staram się odpowiedzieć na pytanie, jak samo postrzeganie zagrożenia ze strony drapieżnika wpływa na historię życia potencjalnej ofiary. Poza tym, badam sposoby rozprzestrzeniania się drobnych zwierząt wodnych oraz potencjalne skutki ocieplenia klimatu i eutrofizacji dla funkcjonowania zespołów tych organizmów. Rozpoczynam także badania dotyczące tego, w jaki sposób kształtują się trwałe różnice między osobnikami w zachowaniu, tzw. osobowości. Wreszcie, interesuje mnie relacja człowiek-środowisko i społeczny wymiar ochrony przyrody.

Z czego w popularyzacji jestem najbardziej dumna/dumny?

1. Działalność popularyzatorska w ramach akcji „Wierzę w Białowieżę” (2016).

2. Uczestnictwo w pierwszym w Polsce stand-upie naukowym (2015).

3. Nagroda specjalna podczas finałów Famelab (2014).

4. Popularyzacja badań dotyczących długowieczności, m.in. w National Geographic (2005), Focus (2016)

Gdy nie robię nauki...

… płynę drewnianą łodzią w górę Wisły, śpiewam w ulubionym chórze, smażę z przyjaciółmi naleśniki, pędzę rowerem przez miasto, wieszam hamak gdzieś w tropikach, płynę przez mazurskie jezioro…