Znajdź swojego eksperta
Rzecznicy Nauki

O Nas

Jesteśmy naukowcami zapalonymi pasją do popularyzowania nauki. Nie tylko tworzymy naukę na co dzień, ale łączymy ją z umiejętnością mówienia o skomplikowanych sprawach w zrozumiały sposób. Z chęcią angażujemy się w różne działania popularyzatorskie – w końcu komunikacja naukowa to jeden z filarów nowoczesnego społeczeństwa opartego na wiedzy. Jak możemy Ci pomóc?

Co zainspirowało nas do stworzenia naszego Stowarzyszenia? Po pierwsze – brak w polskiej przestrzeni medialnej trwałej platformy łączącej dziennikarzy naukowych i osoby poszukujące sprawnej komunikacji naukowej z odpowiednio wykształconymi i doświadczonymi naukowcami-popularyzatorami. Po drugie – chęć zorganizowania polskiego środowiska popularyzatorów nauki, aby mogli mówić silniejszym, bardziej słyszalnym głosem. Jesteśmy doświadczonymi komunikatorami nauki. Jako uczestnicy kolejnych polskich edycji konkursu FameLab, organizatorzy setek różnorodnych wydarzeń popularnonaukowych, zawodowi mówcy, goście licznym programów telewizyjnych i autorzy niezliczonych doniesień medialnych – wiemy doskonale jak odkrycia i fakty naukowe przedstawić prosto, zrozumiale, ale jednocześnie nie ujmując im nic z poprawności. Potrzebujesz eksperta mogącego wypowiedzieć się na konkretny temat? A może szukasz naukowego głosu do swojego programu lub autora dobrego, popularnego tekstu? Świetnie trafiłeś! Skorzystaj z naszej bazy ekspertów – na pewno znajdziesz odpowiednią osobę.

Statut Stowarzyszenia Rzecznicy Nauki.

 

Dołącz do nas!

Zainteresowanych popularyzatorów nauki zapraszamy do przyłączenia się do Stowarzyszenia. 

Warunki:
1. Członkiem Stowarzyszenia może zostać naukowiec będący aktywnym popularyzatorem nauki, którego działalność jest zbieżna z celami działania Stowarzyszenia.
2. Kandydat na Członka Zwyczajnego powinien uzyskać rekomendacje od dwóch Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia, przy czym najwyżej jeden z nich może być Członkiem Zarządu.
3. Zarząd przed podjęciem uchwały konsultuje kandydaturę z pozostałymi Członkami Stowarzyszenia, przedstawiając im profil kandydata ze szczególnym naciskiem na jego działalność popularyzatorską.

W celu zgłoszenia prosimy o uzupełnienie tego formularza. Po pozytywnym zatwierdzeniu kandydatury) zostaniesz poproszona(-y) o dokonanie rocznej opłaty członkowskiej w wysokości 150 PLN.