Klaudia Szklarczyk-Smolana | Rzecznicy Nauki
Znajdź swojego eksperta

Klaudia Szklarczyk-Smolana

Klaudia Szklarczyk-Smolana

szklarczyksmolana@gmail.com
 • Instytut Psychologii Stosowanej, Uniwersytet Jagielloński, asystent naukowy
Wykształcenie formalne
doktor nauk medycznych (Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk, 2016)
Gdzie zdobyłam/zdobyłem doświadczenie naukowe?
Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, Universidad Complutense de Madrid, Universität Zürich.
 • mózg
 • stres
 • układnerwowy
 • opioidy
 • glukokortykoidy
 • modelezwierzęce
 • podatnośćnachorobypsychiczne
 • lęk
 • uczenie się
 • pamięć
 • hormony
 • geny
 • leki
 • zaburzeniapsychiczne
Co badam?

Moje badania dotyczą neurobiologicznych podstaw kontroli odpowiedzi organizmu na silny bodziec stresowy. Celem jest wskazanie czynników podatności oraz nowych dróg farmakoterapii chorób związanych z traumatycznym przeżyciem. Głównym osiągnięciem naukowym jest identyfikacja grup genów, w tym szeregu nowych genów, potencjalnie zasocjowanych z odmiennymi, pasywnymi lub aktywnymi strategiami radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Mogą się one przyczynić do lepszego zrozumienia oraz terapii zaburzeń związanych ze stresem.

Z czego w popularyzacji jestem najbardziej dumna/dumny?

1. Stworzenie materiałów edukacyjnych w ramach programu naukowo-edukacyjnego ADAMED SmartUP.

2. Współpraca w zakresie popularyzacji nauki z Uniwersytetem Dzieci

3. Uczestnictwo w finale FameLab 2013.

4. Uczestnictwo w finale Futuronauta 2012 i publikacja tekstu popularno-naukowego w książce „FUTURONAUTA – najlepsze teksty futurystyczno-naukowe” Podgórni B., Żabicki P., Wyd. UJ CITTRU, Kraków 2012.

Gdy nie robię nauki...

... spaceruję, rozmawiam, bawię się, gotuję, oglądam, czytam, śpię.