Kornelia Szmit | Rzecznicy Nauki
Znajdź swojego eksperta

Kornelia Szmit

Kornelia Szmit

kornelia.szmit@uwm.edu.pl
  • UWM w Olsztynie, Wydział Nauk Ekonomicznych
Wykształcenie formalne
mgr, Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, 2012
Gdzie zdobyłam/zdobyłem doświadczenie naukowe?
  • sektor MSP
  • rynek nieruchomości
  • bankowość
  • kredyt hipoteczny
  • współpraca transgraniczna
Co badam?

Aktywność w obszarze współpracy transgranicznej woj. warm.-maz.i Federacji Rosyjskiej i wpływ na rozwój przedsiębiorczości. Zawodowo i naukowo zajmuję się rynkiem nieruchomości mieszkaniowych z uwzględnieniem problematyki jego finansowania.

Z czego w popularyzacji jestem najbardziej dumna/dumny?

z konta na instagramie, z certyfikowanych warsztatów, które prowadzę dla studentów MS

Gdy nie robię nauki...

pracuję w finansach, tworzę IG, składam lego, gram w xboxa