Krzysztof Zawierucha | Rzecznicy Nauki
Znajdź swojego eksperta

Krzysztof Zawierucha

Krzysztof Zawierucha

k.p.zawierucha@gmail.com
 • Adiunkt, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Mickiewicza w Poznaniu
Wykształcenie formalne
doktor nauk biologicznych (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2017)
Gdzie zdobyłam/zdobyłem doświadczenie naukowe?
Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Instytut Zoologii, Uniwersytet Jagielloński; British Antarctic Survey, Cambridge; Institute of Animal Physiology and Genetics, Academy of Sciences of the Czech Republic; liczne wyprawy naukowe (Svalbard, Grenlandia, Islandia, Norwegia)
 • lodowce,
 • glaciers,
 • kriokonit,
 • cryoconite,
 • niesporczaki,
 • water bears,
 • Tardigrada,
 • biom glacjalny,
 • glacial biome,
 • ekosystemy supraglacjalne,
 • supraglacial ecosystems,
 • ekstremofile,
 • extremophiles,
 • tundra
Co badam?

Zajmuję się życiem na lodowcach i funkcjonowaniem ekosystemów lodowych. W szczególności interesuje mnie bioróżnorodność, przystosowania organizmów do życia w skrajnych warunkach, akumulacja zanieczyszczeń, zależności między organizmami oraz wpływ organizmów żyjących na lodowcach na biosferę. Większość czasu związanego z badaniem ekosystemów lodowych poświęcam mikroskopijnym zwierzętom takim jak niesporczaki i wrotki, które są największymi drapieżnikami w tych ekosystemach.

Z czego w popularyzacji jestem najbardziej dumna/dumny?

1. Najbardziej z pytań zaciekawionych podczas wykładów słuchaczy

2. Wypowiedzi dla mediów zagranicznych (New Scientist, Discover Magazine, Glacier Hub)

3. Z audycji radiowych gdzie opowiadałem o niesporczakach i lodowcach

Gdy nie robię nauki...

Rozmyślam co mógłbym zrobić dla nauki:)