Marcelina Jureczko | Rzecznicy Nauki
Znajdź swojego eksperta

Marcelina Jureczko

Marcelina Jureczko

Marcelina.Jureczko@gmail.com
  • Politechnika Śląska
Wykształcenie formalne
doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (Politechnika Śląska, 2021); magister inżynier biotechnologii, specjalność: biotechnologia w ochronie środowiska (Politechnika Śląska, 2016)
Gdzie zdobyłam/zdobyłem doświadczenie naukowe?
Politechnika Śląska (studia doktoranckie 2016-2021); Polska Akademia Nauk w Poznaniu (staż w 2018); Uniwersytet Łódzki (staż w 2019)
  • biotechnologia, ekotoksykologia, mikrobiologia środowiskowa
Co badam?

W ramach realizowanego przeze mnie grantu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (konkurs Preludium 19) pogłębiam badania ze swojej pracy doktorskiej. Sprawdzam ekotoksyczność leków cytostatycznych wobec organizmów wodnych oraz próbuje znaleźć sposób na eliminację tych farmaceutyków ze środowiska z wykorzystaniem grzybów uwzględniając ich biodegradację dzięki enzymom jak i usuwanie na drodze fizycznej sorpcji. Testuję również wpływ parametrów fizyko-chemicznych na stopień eliminacji cytostatyków, co w dalszej perspektywie może skutkować możliwością wprowadzenia grzybów na oczyszczalnie ścieków. W ramach projektu magisterskiego badałam dynamikę sezonowych zmian bioróżnorodności bakterii w jeziorach przymorskich.

Z czego w popularyzacji jestem najbardziej dumna/dumny?

- Nagrody POP Science 2021 w konkursie dla popularyzatorów nauki (5. Śląskiego Festiwalu Nauki) w kategorii Myśl globalnie, działaj lokalnie – mieszkaniec województwa śląskiego

- Uzyskania I (2019) i II (2018) miejsca w konkursie na artykuł popularnonaukowy „O nauce po ludzku”

- Udziału w finale konkursu Three Minute Thesis (2018, 2019) i półfinale FameLab (2020)

- Uczestnictwa w Pierwszym Śląskim Stand-upie Naukowym (2019)

- Uczestnictwa w pierwszym polskim ScienceSlam (2019)

- Przeprowadzenia (jak do tej pory) 25 pokazów/warsztatów laboratoryjnych dla dzieci i młodzieży

- Artykułów opublikowanych w Forum Akademickie i BioLetynie

- Wywiadów dla Newsweek Polska i PAP - Nauka w Polsce

- Możliwości popularyzacji nauki poprzez Radio Kraków, Czwórka Polskie Radio, Radio Katowice

- Wystąpienia w programie „Kopernik była kobietą” stacji Super Polsat

- Współtworzenia treści do „Kalendarza Naukowego”

Gdy nie robię nauki...

...popularyzuję ją :)

Więcej o moje działalności można znaleźć na stronie: https://www.facebook.com/Marcelina-Jureczko-108851200689784