Tomasz Sulej | Rzecznicy Nauki
Znajdź swojego eksperta

Tomasz Sulej

Tomasz Sulej

sulej@twarda.pan.pl
  • Instytut Paleobiologii PAN, adiunkt
Wykształcenie formalne
dr hab nauk biologiczych (Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN, 2014)
Gdzie zdobyłam/zdobyłem doświadczenie naukowe?
Instytut Paleobiologii PAN
  • czworonogi triasu
  • paleontologia
  • wykopaliska
  • ekspedycje
  • gady
  • płazy
  • trias
  • ewolucja
Co badam?

Badam płazy tarczogłowe, gady naczelne, gady ssakokształtne i ssaki z triasu. Zajmuję się ich trybem życia, ewolucją i systematyką. Prowadzę wykopaliska głównie w Polsce. Organizowałem ekspedycje na Grenlandię, do Rosji i Tunezji.

Z czego w popularyzacji jestem najbardziej dumna/dumny?

1. Pierwsze miejsce w FameLab Polska 2017.

2. Prowadzenie Klubu Małego Paleontologa w Muzeum Ewolucji IP PAN.

3. Dwie książki popularno-naukowe.

Gdy nie robię nauki...

... zajmuję się czwórką moich dzieci, pracuję w ogrodzie, wiosłuje w canoe, żegluję, chodzę po górach.