Anna Wierzbicka | Rzecznicy Nauki
Znajdź swojego eksperta

Anna Wierzbicka

Anna Wierzbicka

salixincana@gmail.com
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Leśny, adiunkt
Wykształcenie formalne
doktor nauk leśnych (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, 2011)
Gdzie zdobyłam/zdobyłem doświadczenie naukowe?
Od 2005 roku Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
  • kleszcze
  • profilaktyka prozdrowotna
  • las
  • roztocze
  • zrównoważony rozwój
  • edukacja przyrodnicza
Co badam?

Zwierzęta leśne - małe (mechowce, kleszcze) i większe (żywicieli kleszczy - sarny, lisy, jelenie). Stosunek społeczeństwa do gospodarowania przyrodą, ochrony i użytkowania zwierząt. Potrzeby edukacyjne w społeczeństwie polskim. 

Z czego w popularyzacji jestem najbardziej dumna/dumny?

Moje 10 letnie wysiłki związane z popularyzacją spowodowały, ze Centrum Zarządzania Kryzysowego mojego miasta (Poznań) uznało mnie za lokalnego specjalistę i poprosiło o opinię w sprawie ważnej społecznie.

Gdy nie robię nauki...

... gotuje szczególnie dzikie mięso i chwasty (mam chyba więcej książek kucharskich niż podręczników naukowych), robię na drutach i podróżuje po świecie.