Piotr Wasylczyk | Rzecznicy Nauki
Znajdź swojego eksperta

Piotr Wasylczyk

Piotr Wasylczyk

Piotr.Wasylczyk@fuw.edu.pl
  • Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, adiunkt; University College London, Department of Physics and Astronomy, visiting lecturer
Wykształcenie formalne
doktor habilitowany nauk fizycznych (Uniwersytet Warszawski, 2011)
Gdzie zdobyłam/zdobyłem doświadczenie naukowe?
Post doc: University of Oxford; Visiting Researcher - LENS (Florencja)
  • lasery
  • optyka
  • inteligentne materiały
  • robotyka
  • soft robots
  • samoloty bezzałogowe
  • lotnictwo
  • polityka naukowa
Co badam?

Przez wiele lat zajmowałem się projektowaniem i budowanie laserów femtosekundowych wytwarzających niezwykle krótkie impulsy światła o ogromych mocach oraz tym jak zmierzyć czas trwania tak krótkich impulsów światła i gdzie można je zastosować. Potem zainteresowałem się drukiem 3D w nano- i mikro-skali w szczególności tym, jakie struktury o ciekawych własnościach optycznych można w ten sposób wytwarzać. W końcu moje zainteresowania ewoluowały w stronę nano- i mikro-robotów napędzanych i sterowanych przy pomocy światła. Obecnie projektuję i buduję ruchome struktury z polimerów, które zmieniają kształt pod wpływem światła oraz roboty (różnej wielkości) do zastosowań w medycynie (chirurgii).

Z czego w popularyzacji jestem najbardziej dumna/dumny?

1. Finał FameLab Polska 2016.
2. Artykuły popularno-naukowe w "Tygodniku Powszechnym" i "Gazecie Wyborczej".
3. Wykłady z optyki w liceach (Warszawa, Gdańsk, Białystok).

Gdy nie robię nauki...

... piszę książki (o nauce i dla dzieci), maluję, rysuję, oglądam architekturę i współczesne wzornictwo przemysłowe.