Adam Zbyryt | Rzecznicy Nauki
Znajdź swojego eksperta

Adam Zbyryt

Adam Zbyryt

adam.zbyryt@wp.pl
  • Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Biologicznych Uniwersytetu w Białymstoku, doktorant
Wykształcenie formalne
Wydział Biologii Uniwersytetu w Białymstoku (asystent, 2020-2021), kierownik działu ds. nauki i ochrony przyrody w Polskim Towarzystwie Ochrony Ptaków (2020-2021), 4-letni staż naukowy w IBS PAN w Białowieży (2012-2015)
Gdzie zdobyłam/zdobyłem doświadczenie naukowe?
Wydział Biologii Uniwersytetu w Białymstoku (asystent, 2020-2021), kierownik działu ds. nauki i ochrony przyrody w Polskim Towarzystwie Ochrony Ptaków (2020-2021), 4-letni staż naukowy w IBS PAN w Białowieży (2012-2015)
  • zoologia
  • stres u zwierząt
  • ornitologia
  • ochrona przyrody
  • emocjonalne życie zwierząt
  • wpływ przyrody na samopoczucie ludzi
  • zmiany klimatu a zwierzęta
  • behawior ptaków
  • leśnictwo
Co badam?

Biologia i ekologia ptaków

Z czego w popularyzacji jestem najbardziej dumna/dumny?

(1) Laureat konkursu PAP "Popularyzator Nauki 2021" (kategoria Animator), (2) wydanie dwóch książek popularnonaukowych (o ptakach Puszczy Białowieskiej i strachu i stresie u zwierząt), (3) stała współpraca z Radiem 357 (cykl cotygodniowy "Dwóch ludzi z puszczy" i własna audycja publicystyczna), (4) od kilku lat regularne poruszanie tematów przyrodniczych w wielu mediach (np. Radio Czwórka, Radio Jedynka, Radio Białystok, DDTVN, Pytanie na Śniadanie, Wyborcza, OKO.Press), (5) zaproszenie do udziału w TEDx Białsytok (maj 2022)

Gdy nie robię nauki...

Czytam i piszę książki popularnonaukowe. Podglądam przyrodę.