Aleksandra Klemba | Rzecznicy Nauki
Znajdź swojego eksperta

Aleksandra Klemba

Aleksandra Klemba

aklemba@gmail.com
  • Kolegium MISMaP, Uniwersytet Warszawski, doktorant; Wojskowy Instytut Medyczny, doktorant/młodszy specjalista
Wykształcenie formalne
magister biotechnologii oraz psychologii (Uniwersytet Warszawski, 2009,2013)
Gdzie zdobyłam/zdobyłem doświadczenie naukowe?
Uniwersytet Warszawski: Instytut Genetyki i Biotechnologii, Bioexloratorium (studia, doktorant), Wojskowy Instytut Medyczny: laboratorium Onkologii Molekularnej(doktorant); Free University of Brussels: Cellular and Molecular Immunology Department, Cell Genetics Lab(studia/staż); Spanish National Cancer Research Centre: Molecular Oncology Program (staż); Universitat de les Illes Baleares:Laboratory of Molecular Cell Biomedicine(staż)
  • biologia nowotworów
  • rak jajnika
  • macierzystopodobne komórki nowotworowe
  • nanoprzeciwciała
  • psychoneuroimmunologia
  • psychoonkologia
  • profilaktyka przeciwnowotworowa
Co badam?

Badam sposób w jaki mogą powstawać macierzystopodobne komórki nowotworowe raka jajnika, najbardziej agresywnego z nowotworów ginekologicznych. Ponad 80% pacjentek doświadcza nawrotu choroby w ciągu dwóch lat od zakończenia efektywnej chemioterapii. Ostatnie badanie sugerują że ten agresywny fenotyp może być przynajmniej częściowo spowodowany obecnością macierzystopodobnych komórek nowotworowych (CSLCs- cancer stem like cells) w guzie. W swojej pracy próbuję uzyskać cechy macierzystopodobne linii komórkowych raka jajnika przy pomocy warunków hodowli (skład pożywki, traktowanie chemioterapeutykami, manipulowanie stężeniem tlenu) w celu lepszego zrozumienia sposobu w jaki mogą powstać. Poza tym badałam czynniki wpływające na efektywność kampanii przeciwnowotworowych.

Z czego w popularyzacji jestem najbardziej dumna/dumny?

1. II miejsce w polskiej edycji konkursu Famelab (2015).

2. Uczestnictwo w pierwszym w Polsce stand-upie naukowym (2015).

3. Uczestnictwa w finale konkursu Inter (2015).

Gdy nie robię nauki...

... jeżdżę tramwajami, tańczę, zwiedzam, chodzę po lesie.