Kamil Muzyka | Rzecznicy Nauki
Znajdź swojego eksperta

Kamil Muzyka

Kamil Muzyka

muzyka.prawo@gmail.com
 • Doktorant w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
  Współredaktor strony Prawo i Kosmos - Prawo Kosmiczne
Wykształcenie formalne
Magister nauk prawnych (WSZiP 2011)
Gdzie zdobyłam/zdobyłem doświadczenie naukowe?
Copernicus Space Science Laboratory,
The Hague International Space Resources Governance Working Group,
Institute for Ethics and Emerging Technologies
 • SpaceLaw
 • spacemanufacturing
 • spaceresources
 • ISRU
 • spacemining
 • roboticslaw
 • patentlaw
 • AIlaw
 • transhumanism
Co badam?
 • Prawne, polityczne i technologiczne aspekty wydobycia, przetwórstwa i wykorzystania surowców kosmicznych oraz warunków takich jak mikrograwitacja
 • Prawne i polityczne aspekty wykorzystania syntetycznych organizmów w przestrzeni kosmicznej
 • Prawne i technologiczne aspekty rozwiązania problemu gruzu kosmicznego.
 • Prawne aspekty działania sztucznej inteligencji i robotów w przestrzeni publicznej, domowej oraz miejscach pracy
 • Zagadnienia związane z własnością przemysłową w kontekście transformatywnych działań nowych technologii komunikacyjnych i wytwórczych
Z czego w popularyzacji jestem najbardziej dumna/dumny?
 1. Działania na rzecz lepszego zrozumienia omawianych przeze mnie zagadnień podczas odczytów konferencyjnych, seminariów naukowych, wywiadów oraz prelekcji popularno-naukowych.
 2. Publikacje naukowe oraz popularyzatorskie.
 3. Udział w pracach legislacyjnych i projektach prawotwórczych związanych z surowcami kosmicznymi oraz nowymi technologiami.
 4. Powstania Polskiego Stowarzyszenia Transhumanistycznego.
 5. Służenia wiedzą dziennikarzom, popularyzatorom oraz pisarzom fantastyki naukowej (Marcin Przybyłek, Arkady Saulski, Marcin Podlewski)
Gdy nie robię nauki...
 • Czytam fantastykę i futurologię.
 • Poznaje nowe rzeczy (szermierka, strzelectwo, survival)
 • Opiekuje się kotami i psem.
 • Pomagam ludziom.