Krzysztof Kornas | Rzecznicy Nauki
Znajdź swojego eksperta

Krzysztof Kornas

Krzysztof Kornas

k.r.kornas@gmail.com
Wykształcenie formalne
magister kulturoznawstwa (Uniwersytet Jagielloński, 2012)
Gdzie zdobyłam/zdobyłem doświadczenie naukowe?
  • rola nauki w kulturze
  • komunikacja naukowa
  • studia nad nauką i techniką (STS)
  • historia i filozofia nauki
  • socjologia nauki/wiedzy,
  • relacja między nauką, ideologią i religią
  • badania religii w paradygmacie ewolucyjno-neurokognitywnym
  • metody futures studies
Co badam?

Zajmuję się relacją komunikacji naukowej i futures studies. Staram się ustalić, czy metody badań nad (nieprzewidywalną i niepewną) przyszłością mogą pomóc praktykom komunikacji naukowej. Głównie w kontekście zaufania do nauki oraz niepewności związanej z zagadnieniami naukowo-technicznymi, które są częstym celem kampanii dezinformacyjnych. Badam także, jaką rolę odgrywają metody komunikacji naukowej w badaniach nad przyszłością. Analizuję m.in. rolę megatrendów środowiskowych w tworzeniu scenariuszy przyszłości lub analizie trendów technologicznych.

Z czego w popularyzacji jestem najbardziej dumna/dumny?

1. IX Festiwal Przemiany (którego byłem kuratorem w Centrum Nauki Kopernik) dot. przyszłości żywności. Zwłaszcza opracowanie wraz z zespołem "mięsnego liścia" - budzącego wielkie zainteresowanie mediów obiektu designerskiego wpisującego się w nurty bioartu i art and science. Pozwolił on skutecznie komunikować wiele wątków związanych z nadmierną konsumpcją produktów odzwierzęcych oraz naukowo-technicznymi metodami przezwyciężenia etyczno-środowiskowych problemów dot. produkcji żywności. 2. Opracowanie w latach 2018-2022 w ramach pracy w Centrum Nauki Kopernik kilku nowych formatów wydarzeń z zakresu komunikacji naukowej kierowanych do dorosłej publiczności (m.in. formaty wykorzystujące analizę dzieł sztuki, doświadczenia VR-owe, projektowanie graficzne czy choreografię i narrację filmową). 3. Prawie 40 różnych publikacji popularnonaukowych w opiniotwórczych czasopismach i portalach. 4. Przekłady książek popularnonaukowych, w tym przekład książki "Bonobo i ateista. W poszukiwaniu humanizmu wśród naczelnych" Fransa de Waala nominowany w 2015 r. do Nagrody im. Jerzego i Hanny Kuryłowiczów za najlepszy przekład książki z dziedziny matematyczno-przyrodniczej lub technicznej. 5. Organizowanie w latach 2013-2015 spotkań Quantified Self Warsaw pod egidą organizacji Quantified Self badającej i promującej trend wykorzystywania mobilnych sensorów i innych urządzeń pomiarowych w celu lepszego zrozumienia i optymalizacji funkcjonowania organizmu człowieka.

Gdy nie robię nauki...