Magdalena Babiszewska | Rzecznicy Nauki
Znajdź swojego eksperta

Magdalena Babiszewska

Magdalena Babiszewska

m.babiszewska@iitd.pan.wroc.pl
  • Postdoc (adjunkt) w Zakładzie Antropologii, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN Wrocław
Wykształcenie formalne
doktor nauk biologicznych
Gdzie zdobyłam/zdobyłem doświadczenie naukowe?
ZAKŁAD BIOLOGII CZŁOWIEKA, WYDZIAŁ NAUK BIOLOGICZNYCH, UNIWERSYTET WROCŁAWSKI – studia doktoranckie i magisterskie; DEPARTMENT OF PSYCHOLOGY, UNIVERCITY OF YORK - staż; EVOLUTIONARY PSYCHOLOGY, SCHOOL OF BIOLOGICAL SCIENCE , UNIVERCITY OF LIVERPOOL –programu Erasmus; HUMBOLDT-UNIVERSITÄT ZU BERLIN, Summer School 2013 – Language Development: Evolution, Change, Acquisition
  • biologia człowieka
  • ewolucja
  • antropologia fizyczna
  • Ewolucja człowieka
  • inwestycje rodzicielskie
  • ewolucja języka i muzyki
  • biologia ewolucyjna
  • rozwój niemowląt
Co badam?

Obecnie pracuje w projekcie Mleko Mamy + (http://www.mlekomamyplus.iitd.pan.wroc.pl) finansowanym w ramach grantu NCN.
W dużym skrócie: szukam odpowiedzi na pytanie, co mogło doprowadzić w naszej ewolucyjnej przeszłości do tego, że mamy relatywnie tak duże mózgi. Pewne poszlaki mam nadzieję znaleźć analizując rozwój niemowląt i kondycję ich matek w pierwszym roku dziecka, kiedy to rozwój mózgowia jest najbardziej intensywny, a mleko matki jedynym dostępnym pokarmem. Ponadto fascynuje mnie ogólnie pojęta ewolucja człowieka, w szczególności przyczyny i powodu, dla których mowa i muzyka pojawiły się w repertuarze ludzkich zachowań.

Z czego w popularyzacji jestem najbardziej dumna/dumny?

W ramach projektu Mleko Mamy + organizujemy warsztaty, prowadzimy spotkania informacyjne. Angażowałam się czynnie również w Dolnośląski Festiwal Nauki, a w planach mam dużo, dużo więcej aktywności popularyzatorskich. Wiele jeszcze przede mną.

Gdy nie robię nauki...

Gdy nie robię nauki, to promuję moje ukochane miasto Wrocław poprzez angażowanie się w takie projekty jak Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016 czy The World Games 2017 - Światowe Igrzyska Sportowe we Wrocławiu. Moje zadania w obu projektach dotyczyły kontaktów z mediami polskimi i zagranicznymi. Poza tym uwielbiam spędzać czas żeglując - w tym roku zdobyłam uprawnienia jachtowego sternika morskiego - jeżdżąc na nartach, grając w tenisa i śpiewając.