Urszula Koss | Rzecznicy Nauki
Znajdź swojego eksperta

Urszula Koss

Urszula Koss

dibromobenzylidenoacetofenon@gmail.com
 • Doktorantka (Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego),
  Nauczycielka (Polsko-Francuska Szkoła Podstawowa "La Fontaine"),
  Dyrektorka programowa i prowadząca zajęcia ("Między Kropkami"),
  Trenerka (Centrum Nauki Kopernik)
Wykształcenie formalne
Magister chemii (Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego),
za chwil kilka doktor nauk chemicznych :)
Gdzie zdobyłam/zdobyłem doświadczenie naukowe?
Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego,
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
 • chemia
 • chemistry
 • edukacja
 • education
 • źródłaenergii
 • powersources
 • energia
 • energy
 • energiajądrowa
 • nuclearenergy
Co badam?

W ramach pracy magisterskiej zajmowałam się chemią jądrową, a konkretniej radiofarmaceutykami. Zagadnieniem podjętym w ramach pracy doktorskiej jest absorpcja wodoru w stopach Pd-Rh w kontekście magazynowania energii.

Z czego w popularyzacji jestem najbardziej dumna/dumny?

Bardzo odnajduję się w występach radiowych i telewizyjnych, uwielbiam uczyć chemii w szkole i przedumna jestem ze stworzenia nowatorskiej przestrzeni do eksperymentowania "Między Kropkami". Codzienne spotkania z dziećmi i młodzieżą, dyskusje, wspólne eksperymentowanie i podsycanie w nich ciekawości do świata i nauki oraz rozwój ich kompetencji to dla mnie źródło prawdziwej satysfakcji.

Gdy nie robię nauki...

Tańczę taniec współczesny, dźwigam odważniki kulowe kettlebells, opiekuję się kotką Yodą i czytam książki psychologiczne.