Magda Jagielska | Rzecznicy Nauki
Znajdź swojego eksperta

Magda Jagielska

Magda Jagielska

magda.jagielska@hotmail.com
  • Innovatika, Innovation Strategist
Wykształcenie formalne
magister socjologii i psychologii (Uniwersytet Warszawski, 2009, 2011)
Gdzie zdobyłam/zdobyłem doświadczenie naukowe?
Pracowałam na Uniwersytecie Warszawskim przy badaniach w grantach polskich i międzynarodowych.
  • psychologia emocji
  • psychologia osobowości
  • samokontrola
  • emocje i motywacje
Co badam?

Badam to, w jaki sposób kontrolujemy swoje działania i emocje w zależności od sytuacji i cech osobowościowych.

Z czego w popularyzacji jestem najbardziej dumna/dumny?

1. Wdrażanie innowacji naukowych w projektach biznesowych.

Gdy nie robię nauki...

... pracuję:)