Alicja Wolny | Rzecznicy Nauki
Znajdź swojego eksperta

Alicja Wolny

Alicja Wolny

alicja.wolny@chem.uni.wroc.pl
  • Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski
Wykształcenie formalne
doktor nauk chemicznych (Uniwersytet Wrocławski, 2016)
Gdzie zdobyłam/zdobyłem doświadczenie naukowe?
staż naukowy w Centrum Fizyki Materiałów, San Sebastian, Hiszpania (09-12.2014)
  • chemia medyczna
  • fizyka chemiczna
  • chemia kosmetyków
  • chemia fryzjerska
  • onkologia
  • dietetyka
Co badam?

Badam właściwości dielektryczne materiałów biologicznych. Skupiam się przede wszystkim na tkankach nowotworowych piersi oraz węzłach chłonnych pachowych. Na podstawie właściwości dielektrycznych tkanek opracowuję metodę do śródoperacyjnej lokalizacji guzów nowotworowych piersi oraz przerzutów w węzłach chłonnych.

Z czego w popularyzacji jestem najbardziej dumna/dumny?

1. Uczestnictwo w pierwszym w Polsce stand-upie naukowym (2015).

2. Prowadzenie warsztatów laboratoryjnych w ramach Uniwersytetu Dzieci (2015).

3. Prowadzenie warsztatów i wykładów w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki (2014 ,2015).

4. Prowadzenie wykładów na Wszechnicy Chemicznej (Uniwersytet Wrocławski, 2013,2014). 

5. Wykład "Innowacje w medycynie" (Ambasada Brytyjska 2015).

Gdy nie robię nauki...

Gdy nie robię nauki to trenuję na taśmach TRX. Uczę się hiszpańskiego i odkrywam baskijską kuchnię. Uprawiam ogródek.