Igor Zubrycki | Rzecznicy Nauki
Znajdź swojego eksperta

Igor Zubrycki

Igor Zubrycki

igorzubrycki@gmail.com
  • Politechnika Łódzka, Instytut Automatyki Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, doktorant
Wykształcenie formalne
magister inżynier (Politechnika Łódzka, 2012)
Gdzie zdobyłam/zdobyłem doświadczenie naukowe?
Politechnika Łódzka, Ostfalia University of Applied Sciences
  • human-robot interaction
  • systemy wizyjne
  • robotyka
  • soft-robotics
Co badam?

Intuicyjne sterowanie chwytaków wielopalczastych.

Z czego w popularyzacji jestem najbardziej dumna/dumny?

1. Nagroda publiczności i III miejsce na finale konkursu Inter 2015.

Gdy nie robię nauki...

Pomocne Dłonie Maszyn: http://www.naukaonline.pl/serwis/item/2409-pomocne-dlonie-maszyn