dr Mariusz Gogól | Rzecznicy Nauki
Znajdź swojego eksperta

dr Mariusz Gogól

dr Mariusz Gogól

mariusz.a.gogol@gmail.com
 • specjalista z zakresu komunikacji naukowej, popularyzator nauki
Wykształcenie formalne
doktor n. biologicznych w zakresie biochemii (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2016), interdyscyplinarne studia doktoranckie "Society – Environment – Technologies" (Uniwersytet Jagielloński, 2015); magister biologii (Uniwersytet Jagielloński, 2011);
Gdzie zdobyłam/zdobyłem doświadczenie naukowe?
Instytut Zootechniki PIB - starszy specjalista/pełnomocnik dyrektora ds. restrukturyzacji laboratoriów; Zakład Biochemii Analitycznej, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ - asystent/postdoc; Zakład Biochemii Porównawczej i Bioanalityki, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ, doktorant
 • infekcje
 • mikroorganizmy
 • białka
 • enzymy
 • biochemia
 • komórki
 • bakterie
 • mikroskopijne grzyby
 • biologia molekularna
 • biologia
Co badam?

Badałem głównie mechanizmy, które umożliwiają mikroskopijemu grzybowi - Candida albicans -  infekcję naszego organizmu. W pracy skupiałem się nad charakterystyką jego enzymów oraz innych ważnych białek. Próbowałem również wyjaśnić w jaki sposób przebiega spotkanie naszych komórek odpornościowych (neutrofili) z tym mikroskopijnym grzybem. Badałem też jak zmienia się funkcja białek po modyfikacji ich struktury podczas stanu zapalnego.

Z czego w popularyzacji jestem najbardziej dumna/dumny?

1) Cyklu popularnych miniwykładów "Zlewka na Maturę...", które dostępne są na Youtube.

2)  Publikacji w czołowych polskich tygodnikach (Gość Niedzielny, Tygodnik Powszechny).

3)  Wieloletniej współpracy z Fundacją Adamed SmartUP, Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych czy Wydawnictwem Naukowym PWN.

4) Bycia finalistą konkursu FameLab 2015, Pop Science 2019

... oraz z tego, że moja pasja zmieniła się w zawód :)

Gdy nie robię nauki...

O wszystkich działaniach możesz dowiedzieć się tutaj:

https://www.facebook.com/drMariuszGogol/ 

www.linkedin.com/in/drmariuszgogol