Agnieszka Zagórska | Rzecznicy Nauki
Znajdź swojego eksperta

Agnieszka Zagórska

Agnieszka Zagórska

azagorska0@gmail.com
  • Wydział Farmaceutyczny Katedra Chemii Farmaceutycznej UJ CM, adiunkt z habilitacją
Wykształcenie formalne
doktor habilitowany nauk farmaceutycznych (Uniwersytet Jagielloński, 2017)
Gdzie zdobyłam/zdobyłem doświadczenie naukowe?
  • chemia leków
  • projektowanie leków
  • właściwości fizykochemiczne leków
  • zależności pomiędzy strukturą leków a ich działaniem
Co badam?

Moje badania skupiają się na projektowaniu i syntezie nowych związków, aby przyspieszyć leczenie objawów neuropsychiatrycznych w demencji (NPS). Szczególnie interesuje mnie eksploracja nowego pola w farmakoterapii NPS. Staram się polepszyć leczenie, jednocześnie zmniejszając liczbę przyjmowanych tabletek. Projektuję i syntetyzuję związki wielofunkcyjne, co oznacza, że struktura nowego farmaceutyku ma działać jednocześnie przez kilka wybranych receptorów lub enzymów.

Z czego w popularyzacji jestem najbardziej dumna/dumny?

1. Wykładowca w czasie Małopolskiej Nocy Naukowców (29.09.2017)

2. Współorganizowanie warsztatów dla szkół pt. Skąd się biorą leki w ramach akcji “Uniwersytet Bliżej Was” (2017)

3. Coach - hekaton- UNA.TEN a pro bono student open innovation process which tackled societal challenges in Covid-19 post-emergency times - UNAEUROPA University Alliance Europe (05.2020)

4. Nagrania do audycji "Stacja Nauka" na antenie Polskiego Radia Czwórka 5. Odcinek o suplementach w programie "Kopernik była kobietą" Super Polsat (6.11.2021)

Gdy nie robię nauki...

Staram się nadążyć z lekturą nowości książkowych polecanych przez tygodnik Polityka. Czytam książki popularyzatorów nauki. Przynajmniej raz w roku uczęszczam na kursy rozwijające kompetencje dydaktyczne. Dobieram muzykę do swojego nastroju.