Karolina Łukasik | Rzecznicy Nauki
Znajdź swojego eksperta

Karolina Łukasik

Karolina Łukasik

karolina.m.lukasik@gmail.com
  • SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, adiunkt
Wykształcenie formalne
licencjat neurobiologii (2013), magister psychologii (2014), doktor psychologii, specjalność neuronauka poznawcza (2019)
Gdzie zdobyłam/zdobyłem doświadczenie naukowe?
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; University of Melbourne w Australii; Abo Akademi w Finlandii
  • pamięć,
  • pamięć robocza,
  • psycholingwistyka,
  • wielojęzyczność,
  • memory,
  • working memory,
  • psycholinguistics,
  • multilingualism
Co badam?

Zajmuję się pamięcią i strategiami oceny prawdziwości stwierdzeń pochodzących od innych osób, a także pamięcią roboczą - naszym "mentalnym biurkiem", na które trafiają bieżące informacje. Interesuje mnie również wielojęzyczność, zarówno w kontekście psychologii poznawczej, jak i kulturowego doświadczenia.

Z czego w popularyzacji jestem najbardziej dumna/dumny?

Dzielę się wiedzą, która dotyczy funkcjonowania każdego z nas. To samo w sobie jest dla mnie sukcesem.

Gdy nie robię nauki...

Piszę fantastykę, jeżdżę po świecie i robię na drutach.