Mateusz Kęsy | Rzecznicy Nauki
Znajdź swojego eksperta

Mateusz Kęsy

Mateusz Kęsy

Matkesy@wp.pl
 • Zakład Hodowli Owadów Użytkowych, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu;
  Szkoła Podstawowa Skrzydła w Poznaniu
Wykształcenie formalne
Doktorant w Zakładzie Hodowli Owadów Użytkowych, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Magister ochrony przyrody, Wydział Leśny. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Inżynier zootechniki, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Gdzie zdobyłam/zdobyłem doświadczenie naukowe?
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu;
Austrian Research Centre for Forest (Wiedeń, Austria)
 • Pszczoły
 • trzmiele
 • zapylacze
 • środowisko
 • nawozy
 • uprawy
 • owady
 • rośliny
Co badam?

Pszczoły miodne, trzmiele oraz pszczoły samotnice i inne zapylacze w środowisku leśnym, miejskim oraz rolniczym.

Wpływ różnego rodzaju nawożenia upraw na owady i rośliny.

Z czego w popularyzacji jestem najbardziej dumna/dumny?

Jestem szczęśliwy że każda godzina zajęć, którą poświęcam na popularyzację nauki przynosi zysk w postaci nowych doświadczeń dla innych ale też dla mnie.

Jest to dla mnie naukowa inwestycja w innych.

Gdy nie robię nauki...

Realizuję się jako nauczyciel biologii oraz przyrody oraz spędzam czas na łonie natury.