Anna Jędrzejczyk | Rzecznicy Nauki
Znajdź swojego eksperta

Anna Jędrzejczyk

Anna Jędrzejczyk

niemiecki.angielski.polski@gmail.com
  • Lektor/wykładowca języka niemieckiego, autorka podręczników do nauki języka niemieckiego
Wykształcenie formalne
magister ekonomii, doktor nauk humanistycznych w zakresie germanistyki
Gdzie zdobyłam/zdobyłem doświadczenie naukowe?
Uniwersytet Warszawski, Universität Hamburg, Johannes Gutenberg-Universität Mainz
  • niemiecki,
  • German,
  • nauczanie,
  • teaching,
  • employer branding
Co badam?

Badam różnice językowo-kulturowe w kontekście biznesowym (analizowane języki: język angielski, język niemiecki i język polski). Ponadto analizuję skuteczność metod nauczania dorosłych języka niemieckiego i opracowuję własne rozwiązania.

Z czego w popularyzacji jestem najbardziej dumna/dumny?

Z publikacji popularnonaukowej książki do nauki języka niemieckiego - "Znasz angielski? Poznaj niemiecki! Kompendium językowo-kulturowe", dzięki której rozpoczęłam na rynku wydawniczym w Polsce tendencję do pisania podręczników językowych w nawiązaniu do kultury danego państwa.

Gdy nie robię nauki...

to z chęcią jeżdżę na wycieczki do Niemiec.