Wojciech Włoskowicz | Rzecznicy Nauki
Znajdź swojego eksperta

Wojciech Włoskowicz

Wojciech Włoskowicz

wloskowicz@gmail.com
  • Instytut Języka Polskiego PAN, Pracownia Onomastyki
Wykształcenie formalne
magister lingwistyki stosowanej (Uniwersytet Warszawski, 2009); doktor językoznawstwa (Instytut Slawistyki PAN, 2018)
Gdzie zdobyłam/zdobyłem doświadczenie naukowe?
Instytut Slawistyki PAN, Institut für Slawistik der Universität Wien, Instytut Języka Polskiego PAN
  • język
  • poprawność językowa
  • terminologia
  • nazwy własne
  • tłumaczenie
Co badam?

Jako językoznawca zajmuję się:

- ogólną teorią nazw własnych,

- badaniem nazw geograficznych (w szczególności tekstowych i społecznych mechanizmów rozpowszechniania się ich użycia),

- teorią i kryteriami poprawności językowej,

- terminologią,

- badaniami nad tłumaczeniami.

Przedmiotem moich zainteresowań badawczych są też nazwy geograficzne w Karpatach (ze szczególnym uwzględnieniem nazw używanych w kartografii) oraz historia i kultura Huculszczyzny.

Z czego w popularyzacji jestem najbardziej dumna/dumny?

- wykład Nazewnicze dziedzictwo karpackiej wielokulturowości na 8. Warszawskich Targach Książki, 19.05.2017, na zaproszenie Biura Upowszechniania i Promocji Nauki PAN, relacja z wykładu na http://www.naukaonline.pl/news/item/3828-dzis-karpaty-i-egipt-jutro-zaby-i-haremy-czyli-pan-na-wtk

- wykład Magury, Zwory i Berda. Nazewnicze dziedzictwo karpackiej wielokulturowości we Wszechnicy Polskiej Akademii Nauk, 11.01.2017, nagranie dostępne online: https://www.youtube.com/watch?v=zFvxksooRRY

- wywiad w audycji OFF Czarek radia TOK FM, audycja OFF Czarek, 2.06.2016, rozmowa o Huculszczyźnie, prowadzonych badaniach toponomastycznych, przygotowywanej rozprawie doktorskiej i o roli humanistyki, nagranie dostępne online: http://audycje.tokfm.pl/odcinek/Dlaczego-Huculki-pala-fajki-Rozmowa-z-Wojciechem-Wloskowieczem/37883

- prelekcja pt. Gdańsk nie Danzig, Lwów nie Lviv. Językoznawcze spojrzenie na nazwy geograficzne w kartografii w ramach PANelu Wiedzy, 15.10.2015.
- artykuł pt. Słowa na niewysokiej połoninie w czasopiśmie popularnonaukowym „Academia. Magazyn Polskiej Akademii Nauk” 2016, nr 1(45), wersja online: http://www.naukaonline.pl/nasze-teksty/nauki-humanistyczne/item/2816-slowa-na-niewysokiej-poloninie

Gdy nie robię nauki...

Jeżdżę w góry, głównie w ukraińskie Karpaty.