Piotr Sułkowski | Rzecznicy Nauki
Znajdź swojego eksperta

Piotr Sułkowski

Piotr Sułkowski

psulkows@fuw.edu.pl
  • Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, prof. UW
Wykształcenie formalne
doktor habilitowany nauk fizycznych (Uniwersytet Warszawski, 2014)
Gdzie zdobyłam/zdobyłem doświadczenie naukowe?
UW, Caltech, Uniwersytet w Amsterdamie, Uniwersytet w Bonn, Harvard
  • fizyka teoretyczna
  • fizyka matematyczna
  • kwantowa teoria pola
  • teoria strun
  • teoria węzłów
  • modele macierzowe
  • topologiczne własności biomolekuł
Co badam?

Matematyczne aspekty teorii strun i kwantowej teorii pola, m.in. ich związki z teorią węzłów; niezależnie, jako dodatkowa działalność - topologiczne własności biomolekuł.

Z czego w popularyzacji jestem najbardziej dumna/dumny?

1. Prowadzenie "Zapytaj fizyka" (https://zapytajfizyka.fuw.edu.pl/).

2. Nagroda Popularyzator Roku 2016.

3. Wygranie konkursu Inter.

4. Wywiad z okazji 25-lecia FNP.

5. Członek jury FameLab 2017.

Gdy nie robię nauki...

... muzykuję i wędruję.