Aleksandra Ziembińska-Buczyńska | Rzecznicy Nauki
Znajdź swojego eksperta

Aleksandra Ziembińska-Buczyńska

Aleksandra Ziembińska-Buczyńska

aleksandra.ziembinska@gmail.com
  • Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i energetyki, Katedra Biotechnologii Środowiskowej, adiunkt
Wykształcenie formalne
doktor nauk biologicznych (Uniwersytet Łódzki, 2009); doktor habilitowany nauk technicznych (Politechnika Śląska, 2016)
Gdzie zdobyłam/zdobyłem doświadczenie naukowe?
staże w: Danii (Aarhus University); Belgii (Ghent University), Estonii (Tartu University), Walii (Aberystwyth University), Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie
  • biologia molekularna bakterii
  • mikrobiologia środowiskowa
  • bioprodukcja
  • bioremediacja
  • biologiczne usuwanie związków azotu
Co badam?

Zajmuję się badaniami złożonych zbiorowisk bakteryjnych w środowisku naturalnym i technicznym (np. układy oczyszczania ścieków, kolumny odsiarczania biogazu itp.). Skupiam się na zależności pomiędzy bioróżnorodnością i zmianami jakościowo-ilościowymi struktury zbiorowiska bakteryjnego i efektywnością procesów technologicznych (produkcji lub utylizacji) lub procesów naturalnie zachodzących w środowisku. Interesuje mnie również wykorzystanie mikroorganizmów pozyskiwanych ze środowiska do szeroko pojętej produkcji biotechnologicznej (biosurfaktantów, antybiotyków, kwasów organicznych itp.). Aktualnie rozpoczęłam badania w zakresie biodegradacji nanomateriałów i polimerów naturalnych.

Z czego w popularyzacji jestem najbardziej dumna/dumny?

1. Udział w finale FameLab 2015.

2. Udział w pierwszym w Polsce Stand-upie naukowym 2015.

3. Prowadzenie programu popularno-naukowego dla Canal+Discovery

4. Dwukrotne laury za artykuł popularno-naukowy w Forum Akademickim (2005, 2006)

5. Dyrektor Centrum Popularyzacji Nauki Politechniki Śląskiej.

6. Nominacja do finału konkursu Popularyzator roku 2017, organizowanego przez PAP Nauka w Polsce w kategorii Naukowiec.

Gdy nie robię nauki...

Lubię ruch, wypoczynek na łonie natury i dobra lekturę.