Lidia Stępińska-Ustasiak | Rzecznicy Nauki
Znajdź swojego eksperta

Lidia  Stępińska-Ustasiak

Lidia Stępińska-Ustasiak

lstep@icm.edu.pl
  • Instytut Studiów Społecznych, Uniwersytet Warszawski, doktorant
Wykształcenie formalne
nauki społeczne, magister
Gdzie zdobyłam/zdobyłem doświadczenie naukowe?
Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW - badania dotyczące komunikacji naukowej realizowane w ramach Platformy Otwartej Nauki
  • socjologia nauki i techniki
  • media i społeczeństwo
  • społeczna rola ekspertów
  • ekspertyzacja
  • społeczeństwo wiedzy
  • nauka obywatelska
  • społeczna rola nauki
  • współpraca nauki z biznesem
Co badam?

Badam komunikację i wymianę wiedzy. Interesuje mnie zarówno komunikacja naukowa, między naukowcami, odbywającą się za pośrednictwem czasopism i książek, jak i przepływy wiedzy między nauką a odbiorcami spoza środowiska akademickiego. Przyglądam się również, jak nauka współpracuje z biznesem i instytucjami administracji publicznej.

Z czego w popularyzacji jestem najbardziej dumna/dumny?

W ciągu trzech lat pracy w ramach Platformy Otwartej Nauki byłam współorganizatorką, a także wykładowcą i moderatorem w blisko 50 wydarzeniach poświęconych popularyzacji otwartego dostępu do treści naukowych.

Gdy nie robię nauki...

W chwilach, których nie poświęcam nauce popularyzuję wiedzę na temat komunikacji, nie tylko naukowej, działam na rzecz otwartości w ramach Koalicji Otwartej Edukacji (KOED) oraz organizuję szkolenia, na których świat nauki spotyka się ze światem biznesu, poznaje odmienne perspektywy i uczy się korzystać ze swoich wzajemnych doświadczeń. Czas jaki mi pozostaje poświęcam tej wiosny razem z moimi synami pielęgnacji sadzonek niestandardowych odmian pomidorów.