Michał Krupiński | Rzecznicy Nauki
Znajdź swojego eksperta

Michał Krupiński

Michał Krupiński

krupinski.krupinski@gmail.com
  • Instytut Fizyki Jądrowej PAN, prof. IFJ PAN
Wykształcenie formalne
doktor habilitowany nauk fizycznych (Instytut Fizyki Jądrowej PAN, 2022)
Gdzie zdobyłam/zdobyłem doświadczenie naukowe?
Technische Universität Chemnitz, Freie Universität Berlin, Universität Augsburg
  • nanotechnologia
  • inżynieria materiałowa
  • fizyka ciała stałego
  • magnetyzm
  • metody eksperymentalne fizyki
  • technika próżniowa
  • metale
Co badam?

Wytwarzam i badam niewidoczne gołym okiem obiekty o wielkości tysiąckrotnie mniejszej niż średnica ludzkiego włosa. W szczególności interesuje mnie jak zachowują się one po umieszczeniu w polu magnetycznym i jak to zachowanie zależy od ich wielkości, kształtu i wzajemnej odległości od siebie. Zajmuję się też rozwijaniem metod pozwalających szybko i tanio wytarzać takie obiekty o różnych kształtach i właściwościach. Oprócz tego interesuję się badaniem cienkich warstw metali o grubościach porównywalnych do średnicy atomu

Z czego w popularyzacji jestem najbardziej dumna/dumny?

1. Wyróżnienie specjalne w konkursie PAP i MNiSW “Popularyzator Nauki 2013”.

2. Trzecie miejsce w finale konkursu FameLab Polska.

3. Książka "Ryzyk-fizyk, czyli sens niepoważnych eksperymentów naukowych".

4. Uczestnictwo w warsztatach i obozach naukowych Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci.

5. Organizacja pokazów i spotkań dla młodzieży i dorosłych takich jak "Szorty Naukowe" i "Fizyka dla dorosłych".

Gdy nie robię nauki...

jeżdżę na rowerze, chodzę po górach, podróżuję i czytam książki