Paweł Sobczuk | Rzecznicy Nauki
Znajdź swojego eksperta

Paweł Sobczuk

Paweł Sobczuk

pawel.sobczuk@interia.pl
  • Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, asystent
Wykształcenie formalne
lekarz (Warszawski Uniwersytet Medyczny, 2016)
Gdzie zdobyłam/zdobyłem doświadczenie naukowe?
Katedra i Zakład Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - asystent od 2016 roku; Klinika Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie - w trakcie specjalizacji z onkologii klinicznej; staże naukowe w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie, Uniwersytet w Ljubljanie
  • onkologia
  • czerniak
  • mięsaki
  • medycyna translacyjna
  • immunoterapia
  • genetyka
  • nowe terapie
Co badam?

W swoich badaniach zajmuję się poszukiwaniem czynników związanych z niekorzystnym rokowaniem u chorych na nowotwory skóry i tkanek miękkich. Szczególnie skupiam się na rzadkich podtypach tych nowotworów takich jak rak z komórek Merkla czy złośliwy nowotwór z osłonek nerwów obwodowych. W zakresie badań podstawowych analizuję profile molekularne i genetyczne niektórych typów mięsaków poszukując potencjalnych celów dla terapii. Poza materiałem od pacjentów leczonych w moim ośrodku wykorzystuje również ogólnodostępne zbiory danych. Przygotowuje również projekty badań klinicznych z wykorzystaniem immunoterapii w tych rodzajach nowotworów.

Z czego w popularyzacji jestem najbardziej dumna/dumny?

2 miejsce w finale IX edycji Fame Lab; autorstwo rozdziału w monografii "oNauce"; bycie przewodniczącym Studenckiego Towarzystwa Naukowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; organizacja kilku edycji Warsaw International Medical Congress for young scientists i zaproszenie noblistów, m.in Ady Yonath i Berta Sakmanna jako wykładowców; założenie Twittera i zdobycie ponad 300 obserwujących przez rok

Gdy nie robię nauki...

Dużo podróżuję, a jeśli nie podróżuję to przynajmniej gotuję, szczególnie kuchnię włoską, portugalską i azjatycką. W czasie podróży robię setki zdjęć, które potem edytuje i obrabiam przez resztę roku. A w ostatnim czasie najwięcej czasu poświęcam na urządzanie mieszkania i ogródka. Gdy jednak nic mi się nie chcę to namiętnie oglądam sport, ostatnio najczęściej tenis i siatkówkę.