Zuzanna Podgórska | Rzecznicy Nauki
Znajdź swojego eksperta

Zuzanna Podgórska

Zuzanna Podgórska

z.podgorska@rncheck.com
 • Radonova Laboratories - pomiary radonu i konstrukcja urządzeń pomiarowych
  Członek stowarzyszenia European Radon Association
  Prezes Stowarzyszenia Rzecznicy Nauki
Wykształcenie formalne
Ukończyłam inżynierię biomedyczną na Politechnice warszawskiej, obecnie kończę doktorat w Zakładzie Fizyki Jądrowej na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej
Gdzie zdobyłam/zdobyłem doświadczenie naukowe?
Wydział Mechatroniki oraz Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Politechnika Warszawska
Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej w Warszawie
 • radon
 • dozymetria radonu
 • ochrona radiologiczna
 • promieniowanie jonizujące
 • fizyka jądrowa
 • Maria Skłodowska-Curie
 • radioactivity
 • radiation protection
 • radon mapping
 • radon measurements
Co badam?

Od kilku lat zajmuję się szeroko pojętą dozymetrią promieniotwórczego gazu radonu oraz ochroną radiologiczną.

W ramach doktoratu zajmuję się analizą korelacji budowy geologicznej podłoża ze stężeniem radonu i opracowuję tzw. mapy radonowe i mapy ryzyka radonowego, czyli szacuję narażenie na promieniowanie pochodzące od radonu w różnych miejscach.

Z czego w popularyzacji jestem najbardziej dumna/dumny?
 • Zakwalifikowanie do finału FameLab 2020
 • Prowadzenie wykładów o radonie dla nie-fizyków.
 • Z każdej kolejnej osoby, która dzięki temu, co robię, ma świadomość zagrożenia związanego z radonem, bo budowanie tej świadomości jest moją misją :)
 • opowiadanie o potrzebie popularyzacji na TEDxWarsawWomen 2022
 • bycia Prezeską tej organizacji i udział w budowania popularyzatorskiej społeczności
 • udziału w Nocy Muzeów i innych wydarzenniach w Muzeum Marii Skłodowskiej Curie
Gdy nie robię nauki...

Spędzam czas z moimi dziećmi, odpoczywam blisko natury, jeżdżę na rowerze, czytam kolejne książki o Marii Skłodowskiej-Curie