Marcelina Jureczko | Rzecznicy Nauki
Znajdź swojego eksperta

Marcelina Jureczko

Marcelina Jureczko

Marcelina.Jureczko@gmail.com
  • Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Katedra Biotechnologii Środowiskowej, doktorantka
Wykształcenie formalne
mgr inż. Biotechnologii, specjalność Biotechnologia w ochronie środowiska (Politechnika Śląska, 2016)
Gdzie zdobyłam/zdobyłem doświadczenie naukowe?
Staże: Polska Akademia Nauk (2018); Uniwersytet Łódzki (2019)
  • biotechnologia, ekotoksykologia, mikrobiologia środowiskowa, mykologia, ochrona środowiska
Co badam?

W ramach swojej pracy doktorskiej badam ekotoksyczność leków cytostatycznych wobec organizmów wodnych. Próbuje też znaleźć sposób na ich eliminację ze środowiska z wykorzystaniem grzybów uwzględniając ich biodegradację dzięki enzymom jak i usuwanie na drodze fizycznej, czyli sorpcji. Sprawdzam również wpływ parametrów fizyko-chemicznych na stopień eliminacji cytostatyków, co w dalszej perspektywie może skutkować możliwością wprowadzenia grzybów na oczyszczalnie ścieków. W ramach projektu magisterskiego badałam dynamikę sezonowych zmian bioróżnorodności bakterii w jeziorach przymorskich.

Z czego w popularyzacji jestem najbardziej dumna/dumny?

- Nominacji do finału konkursu dla popularyzatorów nauki POP Science 2020 (4. Śląskiego Festiwalu Nauki) w kategorii Myśl globalnie, działaj lokalnie – mieszkaniec województwa śląskiego
- Uzyskania I (2019) i II (2018) m-ca w konkursie na artykuł popularnonaukowy „O nauce po ludzku”
- Udziału w finale konkursu Three Minute Thesis (2018, 2019) i półfinale FameLab (2020)
- Uczestnictwa w Pierwszym Śląskim Stand-upie Naukowym (2019)
- Uczestnictwa w pierwszym polskim ScienceSlam
- Przeprowadzenia (jak do tej pory) 21 pokazów/warsztatów laboratoryjnych dla dzieci i młodzieży
- Artykułów opublikowanych w Forum Akdemickie i BioLetynie
- Wywiadów dla Newsweek Polska i PAP - Nauka w Polsce
- Możliwości popularyzacji nauki poprzez Radio Kraków (w cyklu „Też mi pytanie” Marzeny Florkowskiej)

Gdy nie robię nauki...

...popularyzuję ją :)