Maciej Szymkowski | Rzecznicy Nauki
Znajdź swojego eksperta

Maciej Szymkowski

Maciej Szymkowski

m.szymkowski@pb.edu.pl
  • Politechnika Białostocka
Wykształcenie formalne
magister inżynier Informatyki (Politechnika Białostocka, 2018)
Gdzie zdobyłam/zdobyłem doświadczenie naukowe?
Politechnika Białostocka, Wydział Informatyki
  • Biometria
  • Biometrics
  • Analiza obrazu
  • Image analysis
  • Przetwarzanie sygnałów
  • Signal processing
  • Programowanie
  • Programming
Co badam?

Zajmuję się głównie badaniami w zakresie automatycznej detekcji wczesnych zmian patologicznych na obrazach medycznych oraz możliwości rozpoznawania człowieka na podstawie jego cech mierzalnych a także zastosowań sztucznej inteligencji.

Z czego w popularyzacji jestem najbardziej dumna/dumny?
Gdy nie robię nauki...

Staram się ją jak najbardziej popularyzować, uczestniczę w konferencjach, panelach dyskusyjnych.