Michał Krupiński | Rzecznicy Nauki
Znajdź swojego eksperta

Michał Krupiński

Michał Krupiński

krupinski.krupinski@gmail.com
  • Instytut Fizyki Jądrowej PAN, adiunkt
Wykształcenie formalne
doktor nauk fizycznych (Instytut Fizyki Jądrowej PAN, 2013)
Gdzie zdobyłam/zdobyłem doświadczenie naukowe?
Technische Universität Chemnitz, Freie Universität Berlin, Universität Augsburg.
  • nanotechnologia
  • inżynieria materiałowa
  • fizyka ciała stałego
  • nanocząstki
  • magnetyzm
  • metody eksperymentalne fizyki
  • technika próżniowa
Co badam?

Wytwarzam i badam niewidoczne gołym okiem obiekty o wielkości tysiąckrotnie mniejszej niż średnica ludzkiego włosa. W szczególności interesuje mnie jak zachowują się one po umieszczeniu w polu magnetycznym i jak to zachowanie zależy od ich wielkości, kształtu i wzajemnej odległości od siebie. Zajmuję się też rozwijaniem metod pozwalających szybko i tanio wytarzać takie właśnie obiekty o różnych kształtach i właściwościach. Oprócz tego interesuję się badaniem cienkich warstw metali o grubościach niewiele większych od średnicy atomu.

Z czego w popularyzacji jestem najbardziej dumna/dumny?

1. Wyróżnienie specjalne w konkursie PAP i MNiSW “Popularyzator Nauki 2013”.

2. Prowadzenie strony internetowej www.fiztaszki.pl.

3. miejsce w finale konkursu FameLab Polska.

4. Organizacja pokazów i spotkań dla młodzieży i dorosłych takich jak "Szorty Naukowe" i "Fizyka dla dorosłych".

5. Uczestnictwo w warsztatach i obozach naukowych Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci.

Gdy nie robię nauki...

... jeżdżę na rowerze, chodzę po górach, tułam się po świecie i czytam książki.