Mariana Kozłowska | Rzecznicy Nauki
Znajdź swojego eksperta

Mariana Kozłowska

Mariana Kozłowska

Mari.kozlowska@gmail.com
  • Uniwersytetu w Białymstoku, Wydział Biologiczno-Chemiczny, doktorantka
Wykształcenie formalne
magister chemii (Uniwersytet w Białymstoku, 2013)
Gdzie zdobyłam/zdobyłem doświadczenie naukowe?
Studia na Uniwersytecie w Białymstoku oraz National University of Kyiv-Mohyla Academy (Ukraina). Staże w Institute of Physical Chemistry of the National Academy of Science of Ukraine (Ukraina), Interdisciplinary Center for Molecular Materials (ICMM) and Computer-Chemistry-Center (CCC), Friedrich-Alexander-Universitaet Erlangen-Nuernberg (Niemcy), Wageningen University and Research Center (Holandia) i International School for Advances Studies (Włochy).
  • modelowanie molekularne
  • leki
  • nanotechnologia
  • superkomputery
  • materiały węglowe
  • chemia fizyczna
Co badam?

W pracy badawczej wykorzystuję modelowanie molekularne i obliczenia za pomocą narzędzi chemii kwantowej do opisu zjawisk i procesów zachodzących na powierzchni materiałów węglowych. Głównym przedmiotem moich badań są nanorurki węglowe, polimery oraz leki. Badam oddziaływania niekowalencyjne (np. wiązania wodorowe, oddziaływania van der Waalsa) oraz funkcjonalizację kowalencyjną nanorurek węglowych za pomocą polimerów i leków. Wykonywane obliczenia pomagają zrozumieć postawy zachowania się materii na poziomie, który jest prawie nie osiągalny w pracach eksperymentalnych, czyli na poziomie pojedynczych atomów. W pracy swojej najczęściej staram się odpowiadać na pytanie "Czemu?"

Z czego w popularyzacji jestem najbardziej dumna/dumny?

1. Uczestnictwo w: FameLab Poland 2014, Projekcie Rzecznicy Nauki, Podlaskim Festiwalu Nauki i Sztuki.

2. Organizacji show naukowego "Kreatywne rozmowy o Nauce".

Gdy nie robię nauki...

... śpiewam, tańczę, podróżuję ;) Na ogół życie moje się kręci wokół nauki i rodziny, więc jak nie jedno, to drugie, ale w wolnej chwili śpiewam w chórze cerkiewnym, ale nie tylko w cerkwi, również na koncertach. Tańczę, niestety nie tyle co kiedyś, ale nadal w duszy czuję rytmy rumby, cza-cza czy tango. Uwielbiam również grać gry planszowe i układać puzzle.