Anna Kotlińska | Rzecznicy Nauki
Znajdź swojego eksperta

Anna Kotlińska

Anna Kotlińska

ana.kotlinska@gmail.com
  • Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński, doktorantka
Wykształcenie formalne
magister położnictwa (Uniwersytet Jagielloński, 2011)
Gdzie zdobyłam/zdobyłem doświadczenie naukowe?
od 2015 Małopolski Bank Mleka Kobiecego, od 2014 Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński
  • mleko ludzkie
  • skład mleka
  • problemy laktacyjne
  • anatomia piersi
Co badam?

Skład mleka kobiecego - szczególnie wpływ zdrowia kobiety na zmienność jej mleka.  Problemy laktacyjne: ból brodawek, problemy związane z ssaniem piersi. Żywienie kobiet karmiących piersią.

Z czego w popularyzacji jestem najbardziej dumna/dumny?

1. Udział w finale Fame Lab 2016

2. Nagrania odgłosów karmienia piersią w komorze bezechowej w AGH.

3. Wykłady o mleku na Gold Lactation 2017

Gdy nie robię nauki...

... ćwiczę YinYoge wszędzie gdzie się da:) Podróżuję, robię nieostre zdjęcia i piekę ciasta!