Mariusz Gogól | Rzecznicy Nauki
Znajdź swojego eksperta

Mariusz Gogól

Mariusz Gogól

mariusz.a.gogol@gmail.com
  • Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy
Wykształcenie formalne
magister biologii (Uniwersytet Jagielloński, 2011); interdyscyplinarne studia doktoranckie (Uniwersytet Jagielloński, 2015); doktor biochemii (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2016)
Gdzie zdobyłam/zdobyłem doświadczenie naukowe?
Zakład Biochemii Porównawczej i Bioanalityki, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ, doktorant, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Zakład Biochemii Analitycznej, asystent
  • infekcje
  • mikroorganizmy
  • białka
  • enzymy
  • biochemia
  • komórki
Co badam?

Badam głównie mechanizmy, które umożliwiają drożdżakowi z gatunku Candida albicans infekcję naszego organizmu. W pracy skupiam się nad charakterystyką jego enzymów oraz białek ściany komórkowej - głównych czynników wirulencji. Próbuję również wyjaśnić w jaki sposób przebiega spotkanie naszych komórek odpornościowych (neutrofili) z tym drożdżakiem oraz jak zmienia się funkcja białek po modyfikacji ich struktury podczas stanu zapalnego.

Z czego w popularyzacji jestem najbardziej dumna/dumny?

1) Możliwość publikowana swoich artykułów w czołowych polskich tygodnikach.

2) Współpraca z Adamed SmartUP.

3) Patronat medialny nad książkami PWN (od 2018 r.)

4) Wykłady w różnych miejscach Polski

5) Cykl miniwykładów "Zlewka na Maturę" na Youtube

Gdy nie robię nauki...

O wszystkich działaniach możesz dowiedzieć się tutaj:

https://www.facebook.com/drMariuszGogol/