Łukasz Richter | Rzecznicy Nauki
Znajdź swojego eksperta

Łukasz Richter

Łukasz Richter

lukaszrichter@gmail.com
 • Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, doktorant
Wykształcenie formalne
magister inżynier biotechnologii (Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej, 2014)
Gdzie zdobyłam/zdobyłem doświadczenie naukowe?
od najnowszych: doktorant w grupie Fizykochemii Miękkiej Materii w Instytucie Chemii Fizycznej PAN; praktyki w grupie Fizykochemii Miękkiej Materii w Instytucie Chemii Fizycznej PAN; staże krótkoterminowe na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego; szkolenie na Uniwersytecie w Wageningen (Holandia); staż krótkoterminowy na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; praca w Pracowni Bioczujników i Mikrosystemów Analitycznych w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN
 • pole elektryczne
 • wirusy
 • bakteriofagi
 • chemia analityczna
 • metody detekcji
 • detekcja bakterii
 • mikrobiologia
 • bakterie
 • chemia powierzchni
 • fluorescencja
Co badam?

Głównym obszarem moich zainteresowań są bio-inspirowane nanomateriały. Szczególnie interesuje mnie możliwość wykorzystania do ich tworzenia czynników fizykochemicznych (np. pola elektrycznego). Zajmuję się również tworzeniem i analizą nowoczesnych antybakteryjnych materiałów, a także ulepszaniem dostępnych technik analitycznych.

Z czego w popularyzacji jestem najbardziej dumna/dumny?

1. Dotarcie do finału konkursu Famelab 2015.

2. Współpraca nad artykułem w tygodniku Newsweek Polska (2016).

3. Gość w audycji "Eureka" Programu I Polskiego Radia (2016).

4. Gość w audycji "Czas na naukę" Polskiego Radia 24 (2015).

5. Udział w Pikniku Naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik (2016).

Gdy nie robię nauki...

Od 16 lat tańczę jazz, współczesny, ale przede wszystkim taniec ludowy. Poza tym brzdąkam na gitarze (samouk). Od kilku lat jestem fanem i kolekcjonerem gier planszowych. Gdy w tym wszystkim zostanie mi jeszcze chwila czasu, lubię sięgnąć po dobre polskie fantasy.