Robert Mysłajek | Rzecznicy Nauki
Znajdź swojego eksperta
Robert Mysłajek

Robert Mysłajek

robert.myslajek@gmail.com
  • Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, adiunkt
Wykształcenie formalne
doktor nauk biologicznych (Instytut Ochrony Przyrody PAN, 2010), magister inżynier leśnictwa (Wydział Leśny Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, 2003), studia podyplomowe z biologii molekularnej (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010)
Gdzie zdobyłem doświadczenie naukowe?
od 2014, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, od 1996 wiceprezes Stowarzyszenia dla Natury "Wilk", stypendia zagraniczne i wizyty studyjne (USA, Niemcy, Francja)
  • ekologia ssaków
  • biologia konserwatorska
  • genetyka konserwatorska
Co badam?

Zajmuję się naukowymi podstawami ochrony przyrody, a także ekologią i genetyką ssaków (głównie drapieżnych i nietoperzy).

Z czego w popularyzacji jestem najbardziej dumny?

1. Prowadzenie dwóch serii popularnonaukowych programów telewizyjnych "Las Story" (łącznie 28 odcinków), emitowanych w kanałach TVP.

2. Współtworzenie książek ("Tropem wilka", "Wilki na zachód od Wisły", "Zwierzęta i drogi" itd).

3. Uzyskanie tytułu Popularyzatora Nauki w 2014 r..

4. Zajęcie II miejsca w konkursie popularyzatorskim INTER organizowanym przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w 2015 r.

Gdy nie robię nauki...

Gdy nie robię nauki to oddaję się jej popularyzacji lub działam społecznie w Stowarzyszeniu dla Natury "Wilk" oraz w inicjatywie Nauka dla Przyrody. Odpoczywam czytając.