Jan Major | Rzecznicy Nauki
Znajdź swojego eksperta
Jan Major

Jan Major

jan.major@uj.edu.pl
  • Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktorant
Wykształcenie formalne
magister fizyki (Uniwersytet Jagielloński, 2012)
Gdzie zdobyłem doświadczenie naukowe?
doktorat na Uniwersytecie Jagiellońskim (2012-2017)
  • optyka atomowa
  • symulatory kwantowe
  • transport i lokalizacja w mechanice kwantowej
Co badam?

Zajmuję, się teorią Symulatorów Kwantowych w ultrazimnych gazach atomowych. Są to układy bardzo rozrzedzonych par (na przykład rubidu) ochłodzone do zaledwie 10 nano Kelwinów, w których stosując odpowiednio dobrane wiązki laserowe i zewnętrzne pola elektryczne i magnetyczne możemy symulować inne układy, których bezpośrednio nie umiemy zbadać. Zakres możliwości symulatorów rozciąga się od modeli nadprzewodnictwa z fizyki fazy skondensowanej po astrofizyczne promieniowanie Hawkinga emitowane przez czarne dziury.

Z czego w popularyzacji jestem najbardziej dumny?

1. Organizacja wystawy naukowo-artystycznej "I stało się światło, niezwykła historia zwykłej fali elektromagnetycznej". 

2. Uczestnictwo w pierwszej edycji polskiego FameLab.

Gdy nie robię nauki...

Gdy nie zajmuję się fizyką zajmuję się chemią stosowaną czyli produkcją piwa domowego. Poza tym pasjonuję się podróżami.